Protokoll från styrelsemöten:

Föreningens styrelse har möte varje månad, oftast ett par veckor in på månaden.

Vill du lyfta tankar eller ideér så skicka ditt förslag till styrelsen på ordf@lappmarksryttarna.se så tar styrelsen upp din fråga så snart som möjligt.


Protokoll 2024:
Protokoll från årsmöten:

Vill du engagera dig i vår förening, kontakta vår valberedning.


Årsmöte 2024-02-08

Konstituerande möte 2024-02-08


Årsmöte 2022-02-12


Policy för sociala medier:

Ta del av Lappmarksryttarnas policy för sociala medier genom att klicka på länken nedan:


Länk

Lappmarksryttarnas årshjul:

Lappmarksyttarna har format ett århjul som månadsvis följs upp där man kan se den årilga planeringen:


Årshjul

Lappmarksryttarnas stadgar:

Lappmarksryttarna använder sig av Svenska Ridsportsförbundet föreningsstadgar.


Stadgar för Lappmarksryttarna

Mobbing:

Hos Lappmarksryttarna är alla välkomna!


Vi har jobbat fram en plan om det skulle förekomma kränkningar eller mobbing. Denna plan kan du ta del av här.


Mobbingplan

Drogpolicy:

Säkerhet:

Utrymningsplan vid brand


Om olyckan är framme