Lappmarksryttarna - 1992

Lappmarksryttarna är en idéell förening där ridskolan är bas för verksamheten.

Vi bedriver även uppstallnings och tävlingsverksamhet. Är medlem i Svenska Ridsportförbundet sedan 1992.


Lappmarksryttarna grundades 1992 och drevs i ett privatstall på anläggningen samtidigt som den dåvarande ridskolan Lycksele Ryttarförening. Efter dennes konkurs fick Lappmarksryttarna ta över anläggningen.

I samband med Kommunens försäljning av anläggningen 2010 fick Lappmarksryttarna flytta på sig.

Under 1,5 år var föreningen vilande och är nu åter arrendator av ridanläggningen sedan 1 september 2011.

Klubbens målsättning är att främja hästsportens utveckling i Lycksele.

Vi arrangerar utbildning i ridning, dressyrträning, hoppträning och privatlektioner samt tävlingar på klubb, lokal och regional nivå.

Vi vill ge alla hästintresserade barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritid med hästen i centrum.


Som ideell föreningen är vi tillstor del beroende av medlemmarnas arbetsinsatser.

Styrelsen förutsätter att alla medlemmar, tillsammans med sina familjer, vill hjälpa oss så att den verksamhet Lappmarksryttarna bedriver fungerar så bra som möjligt och med så hög kvalitet som möjligt.

Medlem och olycksfall

Alla medlemmar hos Lappmarksryttarna omfattas av vår medlemsförsäkring som föreningen har genom Svenska Ridsportsförbundet.

Våra hästar är även försäkrade och har en incidentförsäkring om olyckan skulle vara framme både för människa och häst.


Medlemsavgiften betalas per kalenderår och du som rider på abonnemang hos oss brukar få en faktura där ridavgiften och medlemsavgiften ingår.


Alla våra avgifter betalas till bankgiro 788-2962 i Swedbank.

Skriv alltid namn och vad avgiften avser.

Medlemsavgifter 2024:

Enskild  junior 275 kr

Enskild  senior 325 kr

Familj  850 kr (2vuxna+2barn)
            50 kr för varje ytterligare barn


Skriv namn och personnummer på inbetalningen.


Medlemsförsäkring hos Folksam

Hur når jag Lappmarksryttarna