Anläggningskort

Anläggningskort är något man löser för att kunna nyttja anläggningen på ej bokad tid.


När man löser anläggningskort är medlemsskap obligatoriskt i Lappmarksryttarna eller annan förening som är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet.


Kostnad för medlemsskap 2024:

Enskild medlem Junior 275 kr, Senior 325 kr, familj ( 2 vuxna och 2 barn)  850 kr.


När man löser anläggningskort hos Lappmarksryttarna förbinder man sig till att vara funktionär under en, alternativt två dagar per år.

Detta beroende på om man löser anläggningskort för 6 månader eller 1 år.


Anläggningskort - halvårgäller för perioden 1 januari - 30 juni, aletrnativt 1 juli - 31 december.
Anläggningskort - helårgäller för perioden 1 januari - 31 december.


Månadskort - hel kalendermånad med förskottsbetalning. 400 kr/månad


Anläggningskortet betalas in på bg.nr 788-2962.


Alla hästar ska vara vaccinerade enligt Svenska ridsportsförbundets bestämmelser, kopia på vaccinationsintyg lämnas till ridskolechef.


  Anläggningskort gäller för familj där samtliga är skriva på samma adress, till familj räknas barn under 18 år och föräldrar.


  I anläggningskortet ingår tillfällig uppstallning i ledig box eller spilta av ridskolans platser för att kunna göra iordning ekipaget samtanvändning av spolspilta.


  Dygnsuppstallning

  Om man behöver längre uppstallning kontaktas personalen på 0704-75 70 07. Detta kan ske till en kostnad av 150 kr/dygn i mån av plats eller 100 kronor/dag.


  Avlastning av häst får ske ute på stallplanen men på grund av säkerhetsskäl vill vi att man sedan kör och parkerar ekipaget vid övriga transporter.


  Vill man nyttja motorvärmare vid sitt besök finns även den möjligheten, det kostar 21,50 kronor och den summan swishas till Lappmarksryttarna på 123 218 28 14 och en skärmdump skickas till Lappmarksryttarnas telefon 0704-75 70 07 innan du nyttjar motorvärmaren, om du ej betalat innan användningen fakturar vi dig på detta men till en summa av 150 kronor.


  Vill man ha ensamrätt på ridhus / banor för att kunna rida ensam alternativt ta hjälp av instruktör ska ridhuset / banorna bokas minst tre dagar i förväg. Om du är ensammen som rider för din tränare behöver ridhuset inte bokas under förutsättning att andra kan nyttja ridhuset och banorna fritt och inte störs av lektionen.

  Vad kostar det att lösa anläggninskort?

  Hur vet jag när ridhuset är ledigt?

  Om jag har med mig en egen tränare?

  Hur hittar jag på er anläggning?

  Vad gäller vid hyra av ridhus eller anläggning?

  Hur ryms vi alla på ridbanan?