Uppstallning för dig med egen häst

Lappmarksryttarna har ett visst antal stallplatser för uthyrningtill de aktiva medlemmarna som har egen ponny/häst.

Vi har lösdriftplater för dig som vill ha din häst på lösdrift och vi har boxar för dig som vill ha din häst på stall.


Du måste vara medlem i Lappmarksryttarna för att få stallplats.


Vår hästhållning har sin grund i Svenska Ridsportförbundets säkerhetsanvisningar.


LMR:s regler för hantering avhäst ska följas oavsett diciplin.


God ordning är grundläggande för en säker hästhantering.


Som hyresgäst ingår en del åtaganden när det gäller ideellt arbete på anläggningen, varje år specificeras detta och fördelas på bästa sätt.

I hyran ingår dagligt utsläpp, utfodring samtliga måltider och daglig tillsyn. Personalen lägger självklart på täcke innan utgång.


Det finns ett antal hagar att fördela mellan hästarna. Alla kan inte ha en hage var utan man måste samsas. Måste din häst vara ensam får du ev. ha den ute halvdag och dela med någon annan som också vill ha sin häst ensam.


Varje år ansvarar man för att rengöra, ta bort gödsel från hagen som man använder.


Som hyresgäst ingår även stalltjänst i form av ett joursystem, eftersom vi inte kan hålla med personal på kvällar och helger, detta fördelas över samtliga hyresgäster.


Varje medlem är själv ansvarig för att han/hon uppträder på ett säkert sätt i samband med ridning och hästhantering.

Tänk på att anläggningen är en RIDSKOLA- föregå med gott exempel.


Anmäl intresse viamail så får du all information du behöver

Vad ingår och hur ser hyran ut?

Hur ryms vi alla i stall och ridhus?