Lappmarksryttarnas värdegrund är vad vi som förening står för och som reflekteras i hela vår verksamhet, allt ifrån den dagliga hästhanteringen till den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Ledstjärnorna hjälper varje medlem att kunna följa vår värdegrund och skapa en bra miljö för alla att trivas och utvecklas i.

Lappmarksryttarnas värdegrund

Lappmarksryttarnas ledstjärnor

Vi tar ansvar.
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att
hästen finns i en säker miljö.
Vi agerar om hästen far illa.


Vi respekterar.
Vi respekterar alla och lever som vi lär.
Vi står upp när något är orätt.


Vi engagerar.
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor
är vår drivkraft.


Vi sprider glädje.
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.


Vi är bäst tillsammans.
Vi är schyssta och skapar förutsättningar för
varandra att lyckas.

Hästen

 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
 • Jag behandlar alla hästar med respekt.
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.


Människan

 • Jag visar respekt för alla människor i alla åldrar.
 • Jag bekräftar, berömmer, hjälper och stöttar andra.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Jag är en god förebild för ridsporten.
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.
 • Jag hälsar på alla jag träffar i stallet.